Book nu
DanskEnglish

Rønhaves historie

Gården kan dateres tilbage til 1315. Gennem tiden har både hertuger og konger ejet Rønhave.

Hovedbygningen, som den står i dag, er genopbygget i 1865, efter den blev skudt i brand i krigen i 1864. Den 29. juni 1864 kom de tyske soldater over Alssund i nattens mulm og mørke. Denne del af krigen foregik på store dele af Rønhaves daværende marker og skove.

Nedenfor ses Rønhaves historie i korte træk fra 1315-2011.

 

1315: Godske Johan Holck er registreret som ejer. Denne slægt ejede Rønhave til 1589.

 

????: Bertel Holck køber Rønhave.

 

1506: Godske Holck køber Rønhave.

 

1535: Henrik Holck køber Rønhave.

 

1589: Detlef og Anders Holck sælger til Hans Blome.

 

1590: Hans Blome sælger til Hertug Hans den yngre af Sønderborg.

 

1622: Hertug Alexander af Sønderborg køber Rønhave.

 

1627: Hertug Christian af Sønderborg køber Rønhave.

 

1653: Hertug Christian Adolf af Sønderborg køber Rønhave. Konkurs i 1667.

 

1667: I kronens eje, Frederik III, Christian V, Frederik IV og Christian VI.

 

1674: Christian V afstår til hertugen af Augustenborg.

 

1746: Hertug Christian August af Augustenborg køber Rønhave af Christian VI for livstid.

 

1754: I kronens eje, Frederik V.

 

1764: Hertug Frederik Christian I af Augustenborg køber Rønhave.

 

????: Hertug Frederik Christian I af Augustenborg køber Rønhave.

 

????: Christian August II af Augustenborg må afstå Rønhave.

 

1852: Den danske stat køber Rønhave.

 

1855: Enkefrue Sophie Hedevig Berling køber Rønhave.

 

1859: Orlogskaptain Christian Møller, svigersøn til enkefruen, køber Rønhave.

 

1866: Otto Schwertfeger køber Rønhave.

 

1904: Den tyske domæneforvaltning køber Rønhave.

 

1864-1920: Under tysk herredømme.

 

1920: Rønhave overgår til den danske stat.

 

1924: Lorenzen bliver domæneforpagter på Rønhave.

 

1933: Det besluttes at Rønhave skal reserveres til fremtidig forsøgsstation.

 

1920-1950: Ud fra lovene af 1899 og 1919 udstykkes 27 husmandsbrug fra Rønhave. Areal i 1920: 400-450 ha. Areal nu ca. 60 ha.

 

1950: Bygninger og jordareal overgår som forsøgsgård til Landbrugsministeriet. Filial under Blangstedgård.

 

1967: Selvstændig forsøgsstation, med bl.a. korndyrkning og sædskifte som opgave.

Rønhave overgår til den danske stat.

 

2003: Marianne og Hans Iversen overtager Rønhave fra staten.

2011: De første værelser står klar til at modtage gæster.

2022: Susanne Iversen køber Rønhave af hendes forældre.

2023: De første glamping telte er klar til gæster

Rønhave
Hestehave 20, 6400 Sønderborg
CVR 35107452
+45 61 319 419 (mandag-fredag 9-17, lørdag 9-13, søndag 9-11)
ronhave@ronhave.eu